RETUR- OCH ÅTERBETALNINGSPOLICY

RETUR- OCH ÅTERBETALNINGSPOLICY

Tack för att du handlar hos oss på BarContainer.se. Vi strävar efter att erbjuda högkvalitativa produkter och säkerställa din nöjdhet vid varje köp. Om du mottar en produkt som har skadats under transporten, följ följande riktlinjer för att inleda en retur- eller återbetalningsprocess.

 

INSPEKTION VID LEVERANS:

Vid mottagandet av din beställning, var vänlig inspektera produkten noggrant för eventuella skador som uppstått under transporten medan produkten fortfarande är i lastbilen/transportfordonet. Om du upptäcker någon skada är det viktigt att notera detta på CMR-dokumentet vid leveranstillfället. Om skadan inte dokumenteras vid denna tidpunkt kan vår ansvarighet begränsas.

RAPPORTERING AV SKADOR:

Om du har identifierat någon skada på produkten, ta tydliga och detaljerade foton på skadan medan produkten fortfarande är i lastbilen/transportfordonet. Du kan skicka dessa foton via e-post till info@barcontainer.se eller kontakta oss direkt via telefonnumret som finns på vår kontakt-sida. Det är viktigt att inkludera beställningsinformation, såsom ordernummer och köpdatum, tillsammans med fotografierna.

Observera att vi inte kan hållas ansvariga för skador om foton på skadan som inträffade medan produkten fortfarande var i lastbilen/transportfordonet inte skickas till oss, eller om skadan inte dokumenteras på CMR-dokumentet vid leveranstillfället. Det är viktigt att omedelbart rapportera och dokumentera eventuella synliga skador för att möjliggöra en noggrann bedömning av situationen och vidta lämpliga åtgärder. Om dessa krav inte följs kan vår ansvarighet begränsas när det gäller att lösa problemet.

BEDÖMNING OCH LÖSNING:

När vi mottar din rapport och foton på skadan kommer vi noggrant att bedöma situationen i samarbete med dig. Vårt team kommer att avgöra om produkten kan returneras, repareras eller ersättas baserat på omfattningen av skadan och andra relevanta faktorer. Vi strävar efter att hitta den mest lämpliga lösningen för ditt specifika fall.

RETURNERING, REPARATION ELLER ERSÄTTNING:

  1. Returnering: Om det beslutas att produkten måste returneras på grund av skador relaterade till transporten kommer vi att ge dig instruktioner om hur du ska gå tillväga. Observera att produkten måste returneras i sitt originalförpackning, inklusive alla tillbehör, inom en specificerad tidsram. När vi mottar den returnerade produkten och verifierar skadan kommer vi att inleda återbetalningsprocessen.
  2. Reparation: I vissa fall, när skadan går att reparera, kan vi erbjuda att låta våra auktoriserade tekniker reparera produkten. Vi kommer att samordna med dig för att arrangera upphämtning, reparation och återlämning av produkten.
  3. Ersättning: Om skadan är betydande och gör produkten oanvändbar kommer vi att erbjuda en ersättning för den skadade produkten. Vi kommer att guida dig genom de nödvändiga stegen för att underlätta utbytet och se till att du får en ny produkt i gott skick.

Observera följande:

  1. Berättigande till returnering, reparation eller ersättning är föremål för vår teams bedömning av skadan.
  2. Skador som orsakats av felhantering, felaktig användning eller bristande följsamhet av produkternas instruktioner och riktlinjer omfattas kanske inte av denna policy.
  3. Returneringar, reparationer eller ersättningar gäller endast för produkter som köpts direkt från vår webbplats.
  4. Om du har ytterligare frågor eller funderingar angående vår policy för retur och återbetalning, tveka inte att kontakta oss. Vi värdesätter din nöjdhet och kommer att göra allt vi kan för att lösa eventuella problem snabbt och rättvist.

Tack för att du valde BarContainer.se!


Hur kan vi hjälpa till?

Våra experter finns här för dig. Lämna din fråga och information i formuläret nedan så kontaktar de dig så snart som möjligt.